Målarkompaniet i Östersund AB

Målarkompaniet i Östersund AB bildades i april 2007 av Per-Olov Jonsson, Jonas Sköld samt Patrik Olsson som tidigare haft ledande roller i andra rikstäckande måleriföretag, dessa personer är tillika Målarkompaniets ägare. VD är Patrik Olsson. Arbetsledning och kalkyl i Östersund Anna Finér samt Per-Olov Jonsson som även är vår Miljö och Kvalitets ansvarige. Arbetsledning och kalkyl i Åre området, Jonas Sköld som även är vår personalansvarige.

Vår verksamhet

Vi bedriver måleriverksamhet i Östersunds området med utgång från vårt kontor på Bangårdsgatan där vi även har ett lager som vi kan ta in olika detaljer för målning, vi bedriver även måleriverksamhet i Åre området med utgång från vårt kontor i Mörsil. Vi är idag ca 40 st anställda målare samt 4 st tjänstemän som alla är väl kunniga inom måleriets alla moment. Vår affärsidé är att kunna utföra all slags måleriarbeten till rätt kvalité samt att ha en välutbildad och engagerad personal som är väl med i utvecklingen i såväl nya material, trender samt tekniker.